introicon

Organisatie

Groepsraad 

De Groepsraad komt om de 2 maanden bij elkaar om te vergaderen (ong. 5x per jaar). 

De Groepsraad heeft het beslissingsrecht over beleidszaken die het Verenigingsbestuur voordraagt. Daarnaast bespreekt de Groepsraad belangrijke zaken aangaande de aanstelling van nieuwe leiding, het reilen en zeilen binnen de speltakken, aanschaf en/of reparatie van materialen en het wel of niet meedoen aan acties en/of klussen. Ook worden er Commissies (of groepjes) samengesteld voor de organisatie van speciale draaidagen en speciale kampen (ouder/kind weekend, groepskamp). 

In de Groepsraad worden de jeugdleden vertegenwoordigt door een oudervertegenwoordiger per speltak. Hierdoor is het niet verplicht om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. 

De Groepsraad bestaat uit: 
 • Speltakleiding 
 • Bestuursleden vereniging 
 • Oudervertegenwoordiger welpen 
 • Oudervertegenwoordiger scouts – vacant 
 • Oudervertegenwoordiger explorers – vacant
 • Praktijkbegeleider
Taken Groepsraad: 
 • Coördineren van de activiteiten van de speltakken 
 • Goedkeuren beleid opgesteld door het Verenigingsbestuur 
 • Controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken
 • Benoemen van leden van het Verenigingsbestuur
 • Benoemen van de Vertrouwenspersoon
 • Benoemen van leidinggevenden 

Vereniging

Het Verenigingsbestuur geeft sturing aan het beleid door middel van het voorbereiden van zaken zoals o.a. het meerjarenplan, het huishoudelijk reglement, de jaarbegroting, financieel jaarverslag en allerlei andere vormen van beleid. Taken Verengingsbestuur: 

 • Beleid voorbereiden en uitvoeren 
 • Interne en externe communicatie 
 • Financiële planning en controle
 • Groepsadministratie
 • Bewaken van de kwaliteit van het scoutingprogramma 
 • Representatie 

Bestuur

Groepsvoorzitter: Steven Groenewoud
Secretaris: Tineke Klomp
Penningmeester: Marjo Reinders
Leden: Bert Hageman
Florenz van de Vijver
Marieke de Clerck
Sandra Wesselius
Overige functies
 
Groepsbegeleider leden:
Groepsbegeleider leiding:
Ledenadministratie:
Praktijkbegeleider:
Vertrouwenspersoon:
Marieke de Clerck
Florenz van de Vijver
Karin Koster
Tineke Klomp
Karin Mijnders

Stichting

Het Stichtingsbestuur houdt zich bezig met alles dat met de accommodatie te maken heeft. Hierbij kun je denken aan het beheer en onderhoud van het gebouw, het buitenterrein en het materiaal. Ook draagt de stichting zorg voor de verhuur van de accommodatie aan derden. 

Het Stichtingsbestuur rapporteert aan de Groepsraad. 

Bestuur

Voorzitter: Steven Groenewoud
Secretaris: Karin Koster
Penningmeester: Marjo Reinders
Lid: Bert Hageman

Clubgebouw

Sportlaan 13
4571 CA Axel – route

Documenten