introicon

Gedragscode

Elk lid en/of elke persoon van 18 jaar en ouder die binnen onze vereniging een taak vervult, kent de gedragscode en leeft deze na.  

Wij zijn een kleine vereniging waarin leden en leidinggevenden elkaar soms ook in de privésfeer kennen. Dit mag geen nadelige invloed hebben op de sfeer en omgangsvormen in de groep. 

We zorgen met elkaar voor een veilige sfeer waarbij iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. 

Leiding/begeleiding zal de persoonlijke integriteit van jeugdleden nooit aantasten: 

  • Handelingen van leiding/begeleiding hebben nooit een seksuele lading 
  • Aanrakingen van leiding/begeleiding zijn zodanig dat ze naar alle redelijkheid geen seksuele/erotische verwarring veroorzaken bij de jeugdleden 
  • Niet noodzakelijk privé contact tussen leiding/begeleiding en jeugdleden is niet toegestaan 
  • Intieme relaties tussen leiding/begeleiding en jeugdleden (18-) zijn niet toegestaan 
  • Tijdens kampen en andere groepsactiviteiten is de leiding/begeleiding terughoudend bij het betreden van ruimtes zoals tenten, slaapzalen, badruimtes, toiletten 
  • in noodzakelijke situaties zoals tekencontrole, verwondingen, persoonlijke aandacht bij heimwee, straf of andere persoonlijke problemen wordt altijd op de veiligheid van de situatie gelet, waarbij  oncontroleerbaar 1 op 1 contact tussen leiding/begeleiding en jeugdlid zoveel mogelijk wordt voorkomen  

Leiding/begeleiding neemt voor zover mogelijk de jeugdleden in bescherming tegen elke vorm van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik binnen de vereniging. 

De leiding/begeleiding accepteert geen onredelijke (immateriële) vergoedingen van (ouders van) jeugdleden 

Bij (een vermoeden van) het niet naleven van deze gedragscode bespreekt de leiding/begeleiding dit met de verenigingsvoorzitter 

Bij twijfel over toelaatbaar gedrag en/of in die gevallen waarin de gedragscode niet voorziet, handelt de leiding/begeleiding in de geest van de gedragscode en maakt hiervan melding bij de verenigingsvoorzitter 

Bij ernstige schending van de gedragscode waarvan melding is gemaakt bij de verenigingsvoorzitter treedt het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland in werking.

Terug naar Organisatie