Insigne geschiedenis, Senna en de Zwartenhoekse zeesluis

25 apr 2020
Tineke Klomp

Geschiedenis

Om de afwatering in 1790 van de herdijkte Canisvlietpolder te regelen werd in november 1788 begonnen met het bouwen van een zeesluis. De oplevering moest plaats vinden in september 1789.
De sluis is gemetseld van baksteen en een van gedeelte van natuursteen.
De achter liggende polders werden via de sluis ontwaterd.  Door de druk van het binnenwater bij eb werden de sluisdeuren geopend en de opkomende vloed drukte de deuren weer dicht.
De achtergelegen Canisvlietpolder kon via de sluis met zeewater onder water gezet worden.
Het was tevens een van de laatste grote zichtbare historische sluizen in Zeeuws-Vlaanderen.

Schotbalken
Deze balken werden in sponningen geplaatst om het water tegen te houden. Voor extra stevigheid kon soms een dubbele rij balken geplaatst worden waartussen grond of zand werd gestort.

Puntdeuren
Sluizen worden meestal gebouwd met aan elke zijde twee deuren die in een punt op elkaar aansluiten en die  naar dezelfde kant opendraaien. De punt wijst in de richting van het hoge water. Wanneer de deuren gesloten zijn staan ze onder een bepaalde hoek waardoor de waterdruk de deuren helpt dicht te duwen.

Schrijf als eerst een reactie