Insignes

28 feb 2012
Content vorige website

Insignes zijn leuk als plaatje voor op je uniform, maar je moet er wel wat voor doen. Je leert van alles over een bepaald onderwerp en je laat ook aan de leiding en je ouders zien wat je geleerd en misschien ook wel gemaakt hebt. Je wordt dus een soort deskundige.

Vanaf zaterdag 3 maart gaan we weer een tijdje aan de slag met insignes. De welpen die er 25 februari waren, hebben hun voorkeur voor 3 insignes mogen opschrijven. De leiding heeft gekeken naar welke insignes de meeste voorkeuren uitgaan. 3 insignes sprongen er echt uit: spoorzoeken, natuur en kunstenaar.

We verklappen nog niet alles, maar de groep is ingedeeld in 3 insignegroepjes met allemaal een eigen leiding. Ieder groepje gaat aan een eigen insigne werken, dus spoorzoeken, natuur of kunstenaar. 3, 10, 17 en 24 maart wordt er in die groepjes tijd besteed aan de insignes. Als je er een keer niet bij kunt zijn, kan dit betekenen dat je thuis een opdracht moet maken om toch je insigne te halen. Je hoort dit dan van de leiding die bij jouw groepje hoort.

Op 31 maart en 7 april wordt er niet op scouting aan de insignes gewerkt, maar krijgen de welpen opdrachten mee naar huis.  Zo kunnen ze laten zien dat ze ook zelfstandig iets kunnen met het onderwerp van hun insigne. Om het insigne te halen, moet er thuis serieus iets mee gedaan zijn.

op zaterdag 14 april gaan de verschillende insignegroepjes als afsluiting met elkaar op stap. Wat ze gaan doen heeft te maken met het insigne. Later op deze dag laten de welpen aan de ouders zien wat ze allemaal geleerd en gemaakt hebben en worden de insignes uitgereikt. Hier maken we natuurlijk een minifeestje van. Voor deze dag ontvangt iedereen nog een uitnodiging met alle informatie.

Er komen dus weer leuke en leerzame weken aan. Zorg dat je er bij bent!

Schrijf als eerst een reactie